Ordinace 

Stomatologické centrum Lípa tvoří osm ordinací se standardním i nadstandardním vybavením. 

  • Každá ordinace je vybavena moderní stomatologickou soupravou a křeslem, technikou pro běžnou stomatologickou praxi (míchač skloionomerních cementů, amalgámu, otiskovacích hmot, polymerační lampa, endodontický motor, sterilizátor…)
  • Ordinace specialistů jsou podle specializace dovybaveny příslušnými přístroji (implantologický systém, elektroskalpel, laser…)
  • RTG diagnostika: ordinace mají samostatné RTG přístroje s digitálním snímáním obrazu
  • Ordinace pro mikroendodoncii je vybavena operačním mikroskopem
  • Dětská ordinace je interiérem a vybavením přizpůsobena dětské péči