Radiologické vyšetření (RTG)

  • Snímkování se často provádí při první návštěvě (založení dokumentace)
  • Tuto službu poskytujeme i pacientům jiných zdravotnických zařízení

Panoramatické snímkování
Přehledný panoramatický snímek je zhotovován pomocí digitálního rentgenového přístroje od firmy Sirona. Snímek zachycuje nejen horní a dolní zubní oblouk, ale i čelistní kosti, čelistní klouby a kolemčelistní dutiny. Je proto s jeho pomocí možné diagnostikovat: kazy, mrtvé zuby s váčky, cysty, nádory, deformace čelistí nebo kloubů, nálezy v čelistních dutinách, zlomeniny zubů nebo čelistí. Přehledný snímek odhalí i nedostatky přechozích ošetření.
Tento způsob snímkování je velice pohodlný a šetrný, s velmi nízkou dávkou ozáření díky plné digitalizaci přístroje.

Rentgen jednotlivých zubů (intraorální rentgen)
Naše ordinace jsou vybaveny svými rentgeny pro snímkování jednotlivých zubů rovněž digitální technikou. Na nich lze zjišťovat detailní nálezy: kazy, váčky, cysty, zlomeniny zubu nebo jeho kořene, špatné plomby, korunky, kontrolovat dobře a zjišťovat nedostatečně ošetřené kořenové kanálky.

Speciální projekce

  • Telerentgen (teleRTG) – profilový snímek hlavy slouží jako podklad ortodontického léčení
  • Snímek jednoho nebo obou čelistních kloubů pro diagnostiku potíží
  • Předozadní projekce
  • Poloaxiální projekce (pro diagnostiku nálezů uvnitř lebečních dutin)
  • Tomografické snímky pro použití v implantologii